ضد عفونی و تمیز کننده سطوح

ضد عفونی کننده و تمیزکننده سطوح

درباره محصول

محصول ضدعفونی کننده و تمیزکننده مناسب برای کف و کلیه سطوح در بیمارستانها و مراکز درمانی مانند دستگیره های ورودی وخروجی دربها ، سطح ، پایه و … میزهای کار مستقر در مراکز نام برده ، نرده های محافظ پله ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول برای کلیه سطوح و لوازم از جنس پالستیک، سرامیک، فلز و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.