گاز پاک کن اوکوون

گاز پاک کن

درباره محصول

یک پاک کننده بسیار قوی برای از بین بردن کثیفی های سرسخت ، روغن ها و چربی ها برروی اجاق ها هودی هواکش آشپزخانه ،اجاق های پخت و پز

* از بین بردن کثیفی های سرسخت اجاق ها
* پاک کننده چربی ها ، روغن ها ، پروتئین ها پاک کننده آلاینده های مشابه گیاهی، حیوانی
* بی خطر بودن در محیطهای غذایی
* سازگار با محیط زیست