تراک کلبنر

تراک کلبنر

درباره محصول

Truckclean 350  یک پاک کننده قلیایی متمرکز بسیار  قدرتمند و قوی با ترکیب  بسیار خاص است که مخصوص تمیز کردن کامیون ها طراحی شده است. ا ین محصول مایع، تمیز کننده ای مناسب برای  تمیز کردن و چرب ی زدایی  از روغن های چرب یا سطوح آغشته به روغن و به اصطلاح خاک ساکن بسیار مفید است. Truckclean 350 را می تواند با خ یال راحت در اکثر مواد از جمله آلومینیوم و مواد مصنوعی استفاده کرد. از مزایای این تمیزکننده می توان به غیر قابل اشتعال بودن، غیر سمی بودن، تجزیه پ ذیری بالا در محیط زیست، مطابق با تمام مقررات EEG ، ایمن برای استفاده در مواد آهنی و غیر آهنی، از جمله آلومی نیوم، پلاستی ک، لاک و رنگ اشاره کرد.

1000 L canister: 4630

Deep cleaning

Different Color

Used to clean paint, metal, glass, plastic and rubber.

Brilliant Shine Car Shampoo is a very powerful car shampoo for cleaning colored, metal, glass, plastic and rubber surfaces. This product has a function in Deep cleaning and quick drying with light shine.

A further 1: 1 is recommended for extra cleanliness

Always consult the Safety Data Sheet before use and application.